www.interempresas.net
  Fruites Hortalisses
es en ca
 
Col de Brussel·les, Brassica oleracea var. gemmifera / Cruciferae (Brassicaceae)
Gestió de l'ambient de postcollita
Col de Brussel·les
Les cols de Brussel·les han de ser preenfriadas després de la seva recol·lecció, ja que es tracta d'un producte molt perible. Es poden conservar fins a un mes a 0ºC i un 90-95% d'humitat. Per allargar aquest període és necessari l'ús d'atmosferes controlades, mantenint l'oxigen a l'1-2% i el diòxid de carboni al 5-7%, encara que aquest sistema no és usat comercialment.

Les cols de Brussel·les són una hortalissa molt perible, per la qual cosa és important preenfriarlas abans de portar-les a la càmera, sobretot quan es recol·lecten amb altes temperatures. Aquest procés pot realitzar-se mitjançant l'ús de gel o d'una tècnica que consisteix a humitejar les cols i fer el buit. Sigui el que sigui el mètode usat, s'ha d'aconseguir una temperatura d'entre 0 i 4ºC.

Encara que en general les cols de Brussel·les es comercialitzen immediatament després de la seva recol·lecció, es poden emmagatzemar si la situació ho requereix. En general es recomana una temperatura de 0ºC i una humitat relativa alta, d'entre el 90 i 95%. D'aquesta manera es poden conservar entre 2 i 5 setmanes.

És important mantenir una elevada humitat per evitar la pèrdua d'aigua de les cols de Brussel·les, encara que també es poden usar proteccions plàstiques per evitar l'evaporació.

Les cols de Brussel·les no han de conservar-se al costat de productes que desprenguin etilè, ja que són molt sensibles a aquest gas. A més ha de mantenir-se una bona ventilació.

També es poden usar atmosferes modificades, en les quals es controlen les concentracions d'oxigen i anhídrid carbònic, amb el que s'aconsegueix allargar la conservació més d'un mes. Les condicions recomanades en aquest cas són una temperatura de 0ºC, un nivell d'oxigen de l'1-2% i un nivell de diòxid de carboni entre el 5 i 7%.
Distribució
Les cols de Brussel·les s'han de transportar a temperatures entre 0 i 5ºC, mentre que la distribució es fa entre temperatures entre 5 i 10ºC. Durant tot el procés la humitat relativa ha de ser alta per evitar la dessecació.

El transport de les cols de Brussel·les ha de fer-se a 0-5ºC una humitat relativa alta, d'entre el 90 i el 95%. No obstant això per a viatges de 2 a 3 dies s'admeten 12ºC, i de 5 a 6 dies 8ºC.

En el lloc de distribució la temperatura ha de ser de 5-10ºC, amb humitat alta i bona ventilació per evitar danys per etilè.
Problemes de postcollita
Les cols de Brussel·les presenten diferents problemes durant la seva conservació, com a malalties i alteracions fisiològiques. L'alteració fisiològica més important és l'aparició de taques grises en les fulles, mentre que entre les malalties es troben diferents fongs i bacteris.

Les cols de Brussel·les poden presentar diferents malalties i alteracions fisiològiques durant la seva conservació.

Entre les alteracions la més important és l'aparició de manchitas negres sobre les fulles de la col. No està clara la causa d'aquestes taques, encara que es pensa que pot estar relacionat amb una incorrecta aplicació de l'abonat nitrogenat.

Les malalties estan provocades per fongs i bacteris que provoquen diferents podridures sobre les cols.

Podridura grisa: està ocasionada pel fong Botrytis cinerea, i es caracteritza per l'aparició d'una pelusilla de color gris sobre la col.

Rhizopus stolonifer és un altre fong que provoca una podridura tova i aquosa, sobre la qual apareixen uns filaments allargats acabats en uns punts negres.

Altres fongs com Alternaria i Mycosphaerella ocasionen taques foliares, mentre que els bacteris Erwinia i Pseudomonas provoquen podridures.
Interempresas Media, S.L. / 2024 [ Avís legal | Política de Protección de Datos | Política de cookies | Publicidad]