www.interempresas.net
  Fruites Hortalisses
es en ca
 
Rave, Raphanus sativus / Cruciferae (Brassicaceae)
El rave procedeix dels països de Pròxim Orient, des d'on ràpidament es va estendre per la Conca Mediterrània, conreant-se avui dia per gairebé tota Europa.

La superfície ocupada per aquest cultiu en 1984 a Espanya era d'1.100 ha, un 0,23% de les 485.000 ha totals dedicades a les hortalisses a Espanya en aquest any. La destinació àmpliament predominant de la producció és el mercat interior, amb petits enviaments a l'estranger. Els rendiments oscil·len sobre 40 t/ha per als raves i 15 t/ha pels rabanitos. Els rabanitos difereixen en els raves únicament en què són de menor grandària, curt cicle vegetatiu i la part comestible està constituïda només per l'hipocótilo. No obstant això, els raves són de major grandària, major cicle vegetatiu i la part comestible l'engloba a més de l'hipocótilo la gemma principal i l'arrel.

No sent el rabanito una de les espècies hortícoles importants econòmicament, el seu cultiu té gran interès en algunes comunitats autònomes. Els Països Baixos juguen un paper molt important quant al comerç d'aquest cultiu ja que importen producció espanyola, israeliana i dels Estat Units que condicionen juntament amb la seva pròpia producció i distribueixen per la resta de països europeus. Algunes de les formes de presentació dels rabanitos més noves al seu moment han estat creades a Holanda; és el cas de les bolisitas còniques.

Considerant Espanya en el seu conjunt el seu cultiu està molt estable. En 1990 se de va dedicar una superfície d'unes 1.000 ha i en 1991 de 800 ha. En 1999 es van dedicar 473 ha obtenint-se una producció de 7.095 t. Les xifres per províncies presenten variacions majors ja que es mantenen sempre en un nivell molt reduït tal com vam mostrar en el següent quadre:

ÀreaHectàreesTones
Màlaga981.960
Barcelona1081.667
Granada35658
Còrdova56640
Alacant21442
Balears23415
València34408
Murcia24379
Jaén46276
Huelva28250

Font: L'Horticultura Espanyola (2001)
SECH, Societat Espanyola de Ciències Hortícoles.

Les principals províncies espanyoles productores de rabanitos són Màlaga i Barcelona, seguides de Granada i Còrdova. És a dir, la producció de rabanitos se centra a Andalusia.

Espanya importa rabanitos dels Països Baixos. El rabanito holandès té un interior més aquós que el produït en la major part de les zones de cultiu espanyoles.

Espanya exporta rabanitos generalment d'octubre a maig. Sol condicionar-se sense fulles ni raicillas, generalment en caixes de 30 Kg i en contenidors de 350 Kg. Als Països Baixos exporta els calibres de 18-30 mm i majors de 30 mm. Aquest mateix calibrat s'utilitza per a les exportacions a Alemanya. En canvi, per a Regne Unit s'utilitzen calibres de 18-25 mm i 25-30 mm.
Interempresas Media, S.L. / 2024 [ Avís legal | Política de Protección de Datos | Política de cookies | Publicidad]