www.interempresas.net
  Fruites Hortalisses
es en ca
 
Bròquil, Brassica oleracea var. italica / Brassicaceae
Les varietats actuals de bròquil es classifiquen principalment en tres tipus: el Verd Calabrès, el Romanesco i el de Verona. El Calabrès és el més important comercialment, i al seu torn engloba dos grups de varietats, els de recol·lecció estival-tardorenca i els de recol·lecció hivernal-primaveral.

Les varietats tradicionals de bròquil han anat substituint-se per altres modernes, amb millors característiques quant a qualitat i producció. Es distingeixen tres tipus principals.

- Bròquil Ramoso Verd Calabrès: és el bròquil típic de color verd intens. La inflorescència principal mesura de 8 a 10cm.

- Bròquil romanesco: presenta una inflorescència verd de gran grandària (entre 14 i 16cm), formada per nombrosos cons.

- Bròquil de Verona: la inflorescència és de grandària mitjana (10-15cm) i és de color blanc-grisenc).

Dins del bròquil calabrès es diferencien dos grups en funció de l'època de recol·lecció.

- Varietats de recol·lecció a l'estiu-tardor: es caracteritzen per tenir un cicle curt, d'uns 60 dies. En zones temperades la producció pot donar-se a la tardor i hivern. Entre unes altres es poden citar ‘Gem’, ‘Primerenc Alemany’ i ‘Gran’.

Gem és una varietat híbrida, per la qual cosa forma pellas molt uniformes, de color verdós, gra solt i grandària mitjana.

Primerenc Alemany és una varietat primerenca que forma una única pella de bona grandària, color blanc i gra fi i atapeït.

Gran: forma una pella uniforme, gran i ferma. És una varietat molt productiva, amb facilitat per donar brots laterals a més de la pella central.

- Varietats de recol·lecció a l'hivern-primavera: el seu cicle de cultiu és més llarg que el del tipus anterior, durant entre 100 i 120 dies. Algunes varietats són ‘Verda Tardà’, ‘De San José’ i ‘Tardà de Sant isidro’.

Verd tardà és una varietat d'origen espanyol que forma pellas de grandària mitjana, compactes, de color verdós i de gra dur.

De San José: és una planta alta, amb fulles erectas que no cobreixen la pella. Aquesta és compacta, de grandària mitjana i de color azulado.

Tardà de San Isidro és una varietat de bròquil de port alt. La pella és de grandària petita a mitjà, de color lleugerament rosáceo. El gra és relativament compacte.
Interempresas Media, S.L. / 2024 [ Avís legal | Política de Protección de Datos | Política de cookies | Publicidad]