www.interempresas.net
  Fruites Hortalisses
es en ca
 
Carabassa, Cucurbita maxima / Cucurbitaceae
Gestió de l'ambient de postcollita
El guarit és una tècnica que el seu objectiu és proporcionar un ambient favorable perquè les ferides que se li hagin pogut efectuar a les carabasses durant la recol·lecció cicatritzin, abans d'emmagatzemar el producte. Per a això es deixen assecar al sol en la mateixa parcel·la. A aquesta finalitat se li suma que a les carabasses se'ls ha de permetre la seva maduració final. En relació a l'efectivitat del guarit existeixen diferències de comportament segons varietats. Les condicions aconsellades per realitzar el guarit solen ser temperatures en el rang 20 a 25ºC, durant 2 a 4 setmanes, fins a 25-30ºC durant uns 20 dies.

Aquesta variabilitat indica la necessitat d'ajustar el maneig de la temperatura segons la varietat.

El preenfriamiento no és tècnica utilitzada en aquesta espècie per la baixa activitat metabòlica al moment de la recol·lecció, la qual cosa permet que el descens de la temperatura es produeixi de forma natural. Per la seva sensibilitat als danys per fred, en el cas d'utilitzar-se preenfriamiento la temperatura no haurà de descendir de 10-13ºC, sent els sistemes per aire els més apropiats.

Els tractaments fungicides són molt efectius en el control de podridures posrecolección. El diclorán ho és en el Sclerotinia sclerotiorum, Botrytis sp. i Rhyzopus. Aquest últim també es pot controlar amb àcid sórbico i la seva sal de potassi. En fruits encerats també es produeix una considerable reducció d'afeccions sanitàries.

La conservació depèn de les característiques genètiques de les carabasses. Atès que sota aquest nom s'engloben dues espècies, la C.maxima i C.moschata, caben diferències entre ambdues, així com en les varietats. Així les condicions òptimes de conservació dependrà de cadascuna d'elles.

Normalment s'emmagatzemen en ambients sense control de temperatura, ben ventilats, amb una humitat relativa baixa (70%) per evitar el desenvolupament de podridures. Per a això es col·loquen en llocs ben airejats recolzades en tarimes o enreixats per permetre una bona circulació de l'aire.
Les condicions que permeten mantenir la qualitat durant el màxim temps són temperatures entre 6 i 12ºC i una humitat relativa baixa, entre el 50 i 70%. Els fruits han d'haver estat recol·lectats en estat de completa maduresa.
Problemes de postcollita
A diferència d'altres Cucurbitáceas com a carbassons i cogombres, les carabasses es cullen en completa maduresa. Per això la seva activitat metabòlica és més reduïda i per tant posseeix una major vida posrecolección.

No obstant això, els factors que afecten a la pèrdua de qualitat de les carabasses: pèrdua de pes, amarilleamiento, fibrosidad, danys per fred, malalties, canvis composicionales i comportament enfront de l'etilè.

Pèrdua de pes
Aquest procés no es manifesta tan ràpidament com en altres productes ja que el grossor de l'escorça de la carabassa impedeix que es produeixi l'arrugamiento. No obstant això en les carabasses amb coll no s'ha de reduir el pes més enllà del 15% per evitar que apareguin oquedades en aquesta part del fruit.

La conservació a baixes temperatures (7-10ºC) disminueix la velocitat del fenomen.

Amarilleamiento
Les carabasses de pela verda tendeixen a descolorir-se durant l'emmagatzematge, adquirint tons grocs indesitjables. Aquest procés és més ràpid a temperatures compreses entre 13 i 21ºC, per la qual cosa per ralentir-ho s'aconsellen la conservació a 10ºC. Si es mantenen a temperatures baixes (0-4ºC) no es produeix amarilleamiento però sí danys per fred.

Fibrosidad
En algunes carabasses la fibrosidad augmenta amb el temps, reduint les seves qualitats organolépticas. La temperatura òptima aconsellada per a la seva conservació és de 10ºC.

Danys per fred
L'emmagatzematge en cambra frigorífica de les carabasses no és una pràctica usual per motius econòmics i per la sensibilitat a les baixes temperatures. Els fruits afectats per fred resulten fàcilment atacats pel fong Alternaria a la sortida de la càmera.

Malalties
Les principals malalties que afecten a les carabasses són: Alternaria, Podridura per Fusarium Antractonis, Podridura humida, Podridura per Phoma, Xanthomonas campestris pv. cucurbitae i altres patògens.

- Alternaria: Produïda pel fong Alternaria alternata que afecta als teixits afeblits. Se sol presentar en carabasses recol·lectades i de vegades en el camp. La penetració del patogen es produeix per les ferides i la infecció es pot arribar a estendre per tot el fruit. Els teixits afectats es tornen secs i esponjosos. El micelio fructifica donant lloc a una eflorescència fosca que s'observa a les zones afectades. Els fruits recol·lectats abans de madurar i els recol·lectats tardanament són més sensibles a aquesta malaltia.

- Podridura per Fusarium: Diverses espècies d'aquest gènere poden originar podridures durant l'emmagatzematge podent arribar a afectar a la totalitat del fruit, els teixits del qual es desintegren. En la superfície s'observa un micelio blanc a blanc-rosat. Per reduir la seva incidència es recomana efectuar una correcta manipulació per no danyar la pela del fruit, així com eliminar els fruits que presentin alteracions a la zona que va estar recolzada en la terra. En la parcel·la és convenient aplicar pulverizaciones preventives amb benomilo abans de la collita, per reduir l'inòcul que arribi al magatzem. Els tractaments per immersió o pulverización en posrecolección, previs a l'emmagatzematge, amb tiabendazol o sorbato de potassi més àcid sórbico, també controlen la malaltia.

- Antracnosis: Els fongs causants d'aquesta malaltia són el Colletrotichum gloesosporioides, C.lagenarium i C.dematium. Tots ells infecten les carabasses durant el cultiu a partir de lesions de fulles, però moltes vegades els atacs s'observen en l'emmagatzematge. Les temperatures altes afavoreixen el desenvolupament d'aquest patogen. Els símptomes són taques rodones aproximadament d'1 cm de diàmetre podent resultar una àmplia zona afectada. Els cossos fructífers del fong presentar petits puntitos en forma concèntrica. Els teixits interns presenten una podridura humida. L'aplicació d'una solució d'hipoclorit de sodi (1500 ppm) als fruits malalts evita que la malaltia es distribueixi en els sans.

- Podridura humida: És una malaltia que pot arribar a ser greu en posrecolección si l'ambient de conservació és humit. Causada pel fong Rhyzopus stolonifer ocasionant una taca aquosa, deprimida i de color marró, deixant els teixits tous i podent aconseguir a tota la peça. El color de les fructificaciones és negre. El patogen es conserva tant en el sòl com en restes vegetals i penetra per les ferides. Per això és important mantenir nets els magatzems i realitzar una manipulació acurada per disminuir els atacs. L'aplicació de fungicida diclorán i la immersió de les peces en una solució al 2% de sorbato de potassi i àcid sórbico redueixen l'inòcul. La temperatura òptima per al seu desenvolupament és alta (25-30ºC), mentre que es deté pràcticament a 5ºC.

- Podridura per Phoma: Aquesta malaltia s'inicia en camp però es manifesta en l'emmagatzematge. Els atacs es produeixen per les ferides i es manifesten a l'inici com a petites taques de color fosc, augmentant de grandària conforme s'estén la infecció per la polpa. Aquest fong es veu afavorit per humitats relatives altes i temperatures moderades.

- Xanthomonas campestris pv. cucurbitae: Els petits cancros provocats per aquest bacteri en posrecolección avança cap a l'interior dels teixits, provocant una podridura humida.

- Altres patògens: Altres microorganismes patògens que poden afectar a les carabasses durant la conservació són la "taca bacteriana", causada per Pseudomonas lachrymans; la "podridura negra" causada pel fong Mycosphaerella citrullina, la incidència del qual és alta, igual que la d'Alternaria, en fruits danyats per gelades.

Canvis composicionales
Durant l'emmagatzematge el midó es desdoblega en sucres, sent aquesta conversió total en emmagatzematges perllongats. Al mateix temps es produeix una disminució dels sucres consumits per la respiració.

També ocorren canvis en la proporció de sucres. La de glucosa augmenta durant l'emmagatzematge, encara que en el conrear Butternut és molt alta la de sacarosa.

Comportament enfront de l'etilè
La taxa de producció d'etilè de les carabasses és baixa, però algunes varietats han mostrat danys per aquest gas, provinent de fonts exògenes.
Interempresas Media, S.L. / 2024 [ Avís legal | Política de Protección de Datos | Política de cookies | Publicidad]