www.interempresas.net
  Fruites Hortalisses
es en ca
 
Nectarina, Prunus persica var. nectarina / Rosaceae
Existeix una gran quantitat de varietats que són conreades a tot el món. El color de la pell pot anar des d'un vermell brillant, fins a un color ataronjat i l'os pot estar adherit o no a la polpa.

El cultiu de les nectarinas ha despertat un enorme interès aquests últims anys entre els fruticultores de tot el món.

Existeixen una gran quantitat de varietats, de les quals es descriuen un conjunt representatiu de totes elles. Entre les més importants destaquen ‘Armking’, ‘Sunred’, ‘Maygrand’, ‘Xarxa June’, ‘Morton’, ‘Nectared 2’, ‘Early Sungrand’, ‘Rhone Gold’, ‘Independence’, ‘Silver Lode’, ‘Moon Grand’, ‘Nectared 5’, ‘Nectared 4’, ‘Stark Sunglo’, ‘Sungrand’, ‘Flavortop’, ‘Stark Xarxa Gold’, ‘Fantasia’, ‘Nectared 6’, ‘Li Grand’, ‘Nectared 8’, ‘Nectared 9’.

Una forma de classificar totes aquestes varietats és segons el tipus de flor que tinguin, així per exemple dins del grup de flors rosáceas es trobarien les varietats Early Sungrand, ‘Xarxa June’, i ‘Nectared 6’. La varietat Armking pertanyeria al grup de les flors campanuladas.

La textura de la carn de les nectarinas és similar a la de la pruna de color groc i vermellós en el seu interior al costat de l'os. No obstant això en funció de les varietats i de la zona de producció aquestes característiques poden canviar.

Algunes varietats:

‘Armking’
Fruit de grandària mitjana gruix, de forma rodona tirant a allargada de vegades una miqueta irregular, amb color vermell ataronjat. És de polpa groga, mitjanament ferma, de sabor lleugerament àcid i amb l'os semi-adherent.

‘Sunred’
El fruit és de grandària mitjana petita, rodó, sent tot el fruit d'un color vermell brillant i la polpa groga.

‘Maygrand’
El fruit de bona grandària, lleugerament el·líptic, de color vermell. És una de les varietats més precoces que existeixen.

‘Xarxa June’
El fruit d'aquesta varietat és de grandària mitjana petita, pràcticament esfèric, d'un color vermell intens que cobreix tota la superfície. La polpa és groga amb vetes de color vermell, ferm i de sabor alguna cosa àcid.

‘Morton’
La grandària del fruit és més aviat petit, arrodonit, de color vermell intens que cobreix tota la superfície. La polpa és de color blanca, és una de les poques varietats comercials amb aquesta característica.

‘Nectared 2’
La grandària del fruit és mig gruix, esfèric, d'un color vermell viu que cobreix tres quartes parts de la superfície. La polpa és groga i no gaire ferma.

‘Early Sungrand’
El fruit de grandària mitjana gruix, ovalat, de color vermell brillant. La polpa és groga amb vetes vermelles, ferma i posseïdora d'un os gruixut.

‘Rhone Gold’
Fruit gruixut, de color vermell intens i brillant. La polpa és groc ataronjada de sabor mediocre.

‘Independence’
El fruit és de grandària mitjana, ovalat, de color vermell brillant amb una polpa groga amb vetes vermelles, bon sabor i os gruixut.

‘Silver Lode’
El fruit és petit, arrodonit de color vermell brillant en tota la superfície, de polpa blanca i d'òptim sabor.

‘Moon Grand’
Fruit de grandària mitjana a mitjà petit. De forma molt allargada, color vermell intens sobre tota la superfície. La polpa és groga, amb vetes de color vermell i de bon sabor.

‘Nectared 5’
Grandària del fruit és mig gruix, esfèric, de polpa groga intensa, ferma i de bon sabor. La irregularitat de la producció fa que es prefereixi a la varietat Nectared 4 que madura al mateix temps.

‘Nectared 4’
Grandària del fruit és mig gruix, rodó, de polpa groga, mitjanament ferma i de bon sabor. És la millor varietat de totes les Nectared.

‘Stark Sunglo’
Fruit grandària mitjana gruix, amb forma lleugerament oval, color vermell brillant. La polpa és groga, ferma i de bon sabor.

‘Sungrand’
Fruit de grandària gruixuda, lleugerament ovalat de color vermell viu, que cobreix entre el 50-60% de la superfície. La polpa és groga i molt vermella a la zona propera a l'os, que és gran.

‘Stark Xarxa Gold’
La grandària del fruit és gruixut, arrodonit, de color vermell intens que cobreix els dos terços del fruit. La polpa és de color groc intens i molt ferm.

‘Fantasia’
El fruit és gruixut, lleugerament ovalat, de color vermell brillant que cobreix els dos terços de la superfície. La polpa és groga amb vetes vermelles, ferma i de molt bon sabor.

‘Nectared 6’
És un fruit de grandària mitjana d'un color vermell intens que cobreix tota la superfície. La polpa és groc intens mitjanament ferm i de bon sabor.

‘Li Grand’
El fruit és gruixut de color groc intens amb vetes de color vermell clar. La polpa és ataronjada clara i vermella en les proximitats de l'os, és ferm i amb bon sabor.

‘Nectared 8’
El fruit és de grandària mitjana, rodó, de color vermell intens sobre un color groc verdós. La polpa és groc ataronjada i ferma.

‘Nectared 9’
El fruit és mitjà, de color vermell intens cobrint la meitat o les dues terceres parts de la superfície. La polpa és groga, ferma i l'os no està adherit a ella.
Interempresas Media, S.L. / 2024 [ Avís legal | Política de Protección de Datos | Política de cookies | Publicidad]